هوانوردی پژوهان

صنعت هوايي يكي از بزرگترین و بروز ترین صنایع در زمینه حمل و نقل دنیاست که امروزه در زندگی روزمره اکثر انسانها جایگاه بسزایی دارد.نظر به پراکندگی و وسعت جغرافیایی برخی کشورها و محدودیت‌های موجود در بستر حمل و نقل زمینی، هوانوردی عمومی توانسته است فرصت مناسبی برای توسعه این حوزه در دنیا فراهم آورد.با توجه به استقبال مردم عزیز کشورمان در رابطه با وارد شدن به حوزه آموزش و بازار کار این صنعت و همچنین جذابیت بالای فعالیت در این محیط برای اکثر دانش پذیران ، مجتمع فنی تهران در نظر دارد فعالیت های آموزش هوانوردی خود را آغاز نموده و بزودی دوره های هوانوردی از قبیل خلبانی ،دیسپچ،مهمانداری و برخی از دوره های خدمات فرودگاهی را برگزار نماید. دپارتمان هوانوردی این مجموعه برگزاری دوره های فوق را بر طبق استاندارد های سازمان هواپیمایی کشوریC.A.O ،ICAO و IATA را رسالت خود می داند.