کامپیوتر کودک

طرح ملي آموزش ICT به كودكان و نوجوانان با هدف ارتقاي آگاهي آنان از تكنولوژي نوين و آغاز فرهنگ‌سازي مناسب در اين زمينه است. طرح پکا جامعترین طرح آموزشی موجود در زمینه علوم کامپیوتر به همراه افزایش اطلاعات عمومی، ارتقاء سطح هوشی و آموزش مهارتهای زندگی برای کودکان و نوجوانان می باشد که توسط یکی از معتبرترین سازمانهای خصوصی در سطح کشور به اجرا در آمده است. اين طرح حاصل تلاش تيمي است و هدف آن آموزش مهارت‌هاي لازم در زندگي به كودكان و نوجوان با كامپيوتر است. با آموزش مناسب و منطبق با شرايط روحي و فكري كودكان بايد براي آينده‌ي كشورمان سرمايه‌گذاري كنيم و افراد متخصصي را در جهت رشد تكنولوژي نوين و دست يافتن به پيشرفت در برابر تكنولوژي جهاني تربيت كنيم.